منوی اصلی
شعرانگیز
یک طراحی شاعرانه
گفتگو شعرانگیز با خانم فاطمه مشاعی، شاعر ارای ما غنچه یک خوابیم ارای ما غنچه یک خوابیم ارای ما غنچه یک خوابیم داستان کوتاه مسافر و قطار كوله ‌پشتی‌اش‌ را برداشت‌ و راه‌ افتاد/ داستان کوتاه تک بیت/مولانا روزی شیری در زیر درختی خوابیده بود / داستان کوتاه تک بیت/سعدی بامن چه کرده است ببین بی ارادگی/ سعید بیابانکی مثل نسیمی سرزده آهسته ازدر تو بیا / شهراد میدری تک بیت/محمد علی بهمنی تک بیت/شهریار جان باز/ سیمین بهبهانی زیر باران هرنخ سیگار می چسبد عجیب/ شهراد میدری تک بیت/حافظ یاد آن روزی که تختی و حیاطی داشتیم/ شهراد میدری تک بیت/معینی کرمانشاهی تک بیت/پروانه حسینی شب چه زیبا می شود وقتی...../ شهراد میدری تک بیت/شهریار تک بیت/مجتبی خوش زبان دلم تنگ است و می دانم تو دیگر بر نمی گردی/ شهراد میدری حاصلی از هنر عشق تو جز حرمان نیست/ هوشنگ ابتهاج گفتم به دام اسیرم..../ مهدی سهیلی وقتی نگاهم می کنی انگار مستم/ منیر سارا سرایی ای غنچه ی دمیده ی من یک دهن بخند/ حسین منزوی ای فصل غیر منتظر داستان من/ حسین منزوی شب طلایی / سیمین بهبهانی ازاینجا رفته ای می دانم اما...../ شهراد میدری صدای گریه ی دریا می آید از فراسوها/ شهراد میدری عشق من طرح‌چلیپایی است....../ حسین منزوی دل چون توان بریدن ازو مشکل است این/ هوشنگ ابتهاج اگر باشی محبت روزگاری ....../ حسین منزوی دلتنگی/ شهراد میدری شب شد خیال آمدنت را به من بده/ بهمن ساکی بیان نامرادی هاست اینهایی که می گویم /رحیم معینی کرمانشاهی هوای زمزمه هایت / حسین منزوی هرگز تو هم مانند من آزار دیدی/ کاظم بهمنی بمانیم که چه/ محمد حسین بهجت تبریزی(شهریار) یارا تو بمان / هوشنگ ابتهاج پشیمانی/ رهی معیری بوسه جام/ رهی معیری ناگهان درکوچه دیدم بی وفای خویش را/ مهدی اخوان ثالث آمدی جانم به قربانت ولی دیرآمدی/ شهراد میدری به تنهایی گرفتارند مشتی بی پناه اینجا / فاضل نظری تک بیت/فاطمه مشاعی شنیدم که چون قوی زیبابمیرد/ مهدی حمیدی شیرازی تک بیت/طبیب اصفهانی تک بیت/شهراد میدری
تعداد صفحات : 13 1 2 3 4 5 6 7 ...