مدیریت شعرانگیز سه شنبه 10 مهر 1397 04:34 ب.ظ نظرات ()
عشق دگران بگردد از حال به حال
عشق من و معشوق مرا نیست زوال

مولانا

معنای 
تک بیت:
عشق دیگران از حالی به حال دیگر می گردد اما عشق من و معشوق هن زوال و نابودی ندارد.
مولانا عشق خود را که همیشگی و با دوام است بر عشق هایی که از حالی به حال دیگر می گردند ترجیح می دهد.