سامره نصیری شنبه 27 مرداد 1397 03:07 ب.ظ نظرات ()

گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد

#حافظ