سامره نصیری پنجشنبه 25 مرداد 1397 07:20 ب.ظ نظرات ()

دارم امید که با گریه دلت نرم کنم

بهر طوفانزده سنگی است پناهی، گاهی

#معینی_کرمانشاهی