فرزانه درویشی یکشنبه 24 تیر 1397 07:31 ب.ظ نظرات ()

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست


حاصل خیره در آینه شدن‌ها آیا

دو برابر شدن غصه تنهایی نیست؟!


بی‌سبب تا لب دریا مکشان قایق را

قایقت را بشکن! روح تو دریایی نیست


آه در آینه تنها کدرت خواهد کرد

آه! دیگر دمت ای دوست مسیحایی نیست


آنکه یک‌عمر به شوق تو در این کوچه نشست

حال وقتی به لب پنجره می‌آیی نیست


خواستم با غم عشقش بنویسم شعری

گفت: هر خواستنی عین توانایی نیست


فاضل نظری