فرزانه درویشی دوشنبه 18 تیر 1397 10:49 ق.ظ نظرات ()


کمی شبیه توبودم،غمین وساکت و مست

شبیه قلک خالی، که کودکی نشکست


من از محـــــال ترین آرزویـــت آمـــــده ام

از انتهای زمستــــــان کوچه ی بن بســــت


من از حوالــی پاییـــــز و از نــــژاد تــــوام

از امتـــــزاج شبح های روزگار الســـــــت


به اوج خاطـــره هایم تنیــــده نیلوفــــــر

به باوری که هنوز عطر خوب بودا هســــت


بگیر در بغلــت هر چه از تنم باقیســت

به پیش چشم تو دنیای باشکوهم پست


قسم به حضرت مریم تو باز خواهی گشت

از اعتلای صلیبی که عشق مصلوب است


هادی عبدی